Kunderegister og personvernerklæring

Administrator for personopplysningsregisteret

Blåkläder Workwear Center Oy
Bedrifts-ID 556069-6618
Telefonnummer +47 69 27 60 60

Adresse

Solgaard Skog 110,
1599 Moss, Norge

Kontaktperson for registersaker

Tore Corneliussen / Blåkläder Workwear Center Oy
Solgaard Skog 110, 1599 Moss, Norge
Telefonnummer: +4792884917

Navn på registeret

Blåkläder Workwear Center markedsføringsregister

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Personens kontaktinformasjon i registeret brukes til Blåkläder Workwear Center Oys markedsføringsaktiviteter og informasjon, som muliggjør levering av Blåkläder Workwear Center Oys produkter og tjenester og kommunikasjon med kunder, interessenter og samarbeidspartnere.

Informasjonsinnhold i registeret

Informasjonsinnholdet i registeret består av følgende opplysninger:

 • Navnet på personen
 • Kontaktinformasjon for personen (telefonnummer, e-post)
 • Ytterligere informasjon (ytterligere informasjon etterlatt av personen, for eksempel en melding i fritt format eller tilbakemelding)
 • Annen identifiserende informasjon (inkludert personens offentlige IP-adresse)
 • Sporingsdata (sporingsdata for e-markedsføringsaktiviteter)
 • Informasjonskapselinformasjon (les mer om informasjonskapselinnstillinger)
  Avhengig av tiltenkt bruk må det gis noe informasjon slik at saken kan behandles som hensiktsmessig.

Vanlige informasjonskilder

Informasjonen gitt av den personlige kontakten selv, informasjonen som er lagt inn av selgerne knyttet til salgs- og presentasjonstransaksjoner, og materialet som støtter analysen som automatisk samles inn av nettjenesten.

Databehandling, avsløring og oppbevaringsperiode

Dataene behandles innenfor og utenfor EU eller EØS av behandlingsansvarlig og behandlere autorisert av behandlingsansvarlig (som sikkerhetskopiering av systemfiler og databaser).

Informasjonen vil bli utlevert til følgende parter for følgende formål:

 • Blåkläder Workwear Center Oy sine konsernselskaper for markedsførings- og kommunikasjonsformål
 • Å muliggjøre og utvikle levering av produkter og tjenester levert av Blåkläder Workwear Centre Oy til underleverandører eller oppdragsgivere til Blåkläder Workwear Centre Oy sine konsernselskaper
 • Informasjonen vil bli gitt via kryptert telekommunikasjon, e-post eller andre elektroniske midler
 • I denne beskrivelsen kan produktene og tjenestene til Blåkläder Workwear Centre Oy også inkludere produktene og tjenestene til konsernselskapene og leverandører.

Opplysningene oppbevares så lenge kundeforholdet kan anses som gyldig og i rimelig tid etter opphør av kundeforholdet.

Sikkerhetsprinsipper for registeret

Informasjonen i registeret ligger på en sikker server i henhold til lov om databeskyttelse for elektronisk kommunikasjon, bak bruker-IDene utstedt av administrator.

Rett til innsyn

Alle som har avgitt opplysninger til registeret har rett til innsyn i egne opplysninger som er lagret i registeret. Forespørselen sendes via e-post til kontaktens e-postadresse. Som standard er forespørselen målrettet mot personlig informasjon knyttet til forespørselens e-postadresse, med mindre personen som sendte forespørselen er identifisert på annen måte.

Rett til å få informasjon rettet

Alle som har avgitt opplysninger til registeret har rett til å innsyn i egne opplysninger som er lagret i registeret og til å kreve disse rettet. En rettingsforespørsel vil bli sendt via e-post til kontakt-e-postadressen.

Andre rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger

En person skal ha rett til å forby den behandlingsansvarlige å behandle personopplysninger om ham eller henne med henblikk på direktereklame, fjernsalg eller annen direkte markedsføring, samt markeds- og meningsundersøkelser. Dersom en person ønsker å forby en slik aktivitet, kan han eller hun gjøre det ved å kontakte behandlingsansvarlig på e-post.

Blåkläder Workwear Center
Skydda logo
Sievi - Pelly
Ultimate-Nordic logo
New-Wave-Norway logo
Norgesplaster Logo
Granberg Logo

Tilaa tunnukset - Blåkläder Workwear Center

Du vil bli henvist til Blåkläders nettbutikk. Husk å logge inn. Hvis du ikke har en konto, kan du be om en her.